موضوعات = روان‌ شناسی تحولی
تعداد مقالات: 153
151. هویت اخلاقی: شناسایی و سنجش روایی رگه‎های اخلاقی

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 378-367

زهره مجدآبادی فراهانی


152. خودناتوان‌سازی براساس فرایندهای خانواده: اثر واسطه‎ای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 404-391

مینا مهبد؛ راضیه شیخ‌الاسلامی


153. رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و تاب‏‌آوری: نقش واسطه‌‏ای هوش هیجانی

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 436-425

محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ حمیدرضا گلزار؛ مصطفی صبری