موضوعات = روان‌ شناسی تحولی
تعداد مقالات: 154
51. رابطه دین‌داری و امید: نقش واسطه‌ای صبر

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 435-444

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمائی


52. خودشفقت ورزی، بازخورد به دین و اضطراب مرگ: پیش بین های بهزیستی روان شناختی در سالمندان

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 445-460

پیام ورعی؛ خدامراد مؤمنی؛ آسیه مرادی


54. ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 373-387

مهسا امیربگلوی داریانی؛ حمزه گنجی؛ حسن پاشا شریفی


55. تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 389-403

معصومه اسمعیلی؛ فاطمه قاسمی نیایی؛ کوثر دهدست


56. تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 355-371

شایسته شکوفه فرد؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ پریسا سیدموسوی


57. کنش‌های اجرایی در کودکان پایۀ اول ابتدایی با و بدون تجربۀ پیش‌دبستان

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 405-418

فاطمه نجاتی؛ زهرا هاشمی؛ مهناز اخوان تفتی


58. اثربخشی برنامۀ والدگری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 419-433

مریم محمدی؛ کارینه طهماسیان؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی


59. تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 249-268

مریم کدخدایی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجتالله فراهانی


60. تبیین علّی مشغولیت تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‌‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 269-284

سامان کمری؛ محبوبه فولادچنگ؛ فرهاد خرمایی؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ بهرام جوکار


61. نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری در رابطة بین آسیب‌های کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 235-247

محمدعلی بشارت؛ هادی فرهمند؛ مسعود غلامعلی لواسانی


62. ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 285-304

حمیدرضا حسن آبادی؛ ندا جسری؛ ربابه نوری قاسم آبادی


63. ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی سیاهه تحول مثبت نوجوانان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 315-327

خدیجه مرادی؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی؛ محمود نجفی


64. رابطة تاب‌آوری تحصیلی و ارزیابی‌‌های شناختی با خودناتوان‌‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای هیجان‎های پیشرفت

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 328-341

داود لکی؛ امید شکری؛ مژگان سپاه منصور؛ سارا ابراهیمی


66. اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 305-314

سمیه مهدیزاده؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدرضا جلالی؛ علیرضا کاکاوند


68. ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 225-349

رعنا روان‌پارسا؛ محترم نعمت‌طاوسی


69. تقویم مجامع ملی و بین‎المللی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 348-349

کیانا عسگری


70. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 220-221

کیانا عسگری


72. رابطة سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه‌گری احساس شرم و گناه

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 155-172

سمانه خزاعی؛ شکوه نوابی‌نژاد؛ ولی اله فرزاد؛ کیانوش زهراکار


74. پیش‌بینی نشانه‌های درونی‌سازی و برونی‌سازی‌ در نوجوانان بر اساس ادراک محتوا و فرایند خانواده

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 203-214

ملیحه میرزایی؛ رامین هاشمی گشنیگانی؛ شهلا پاکدامن؛ الهه حجازی موغاری


75. پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان: روش اجرا و نمره گذاری (نسخه فارسی)

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 215-217

سهراب امیری؛ امیر قاسمی‎نواب؛ یوسف جمالی