موضوعات = روان‌ شناسی تحولی
تعداد مقالات: 170
2. روابط ساختاری بین خرد و رفتار اخلاقی: نقش واسطه‌ای خودمهارگری

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 321-332

منیر آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی؛ اکبر محمدی


3. تحول معرفت شناسی شخصی در دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 277-288

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ راضیه جلیلی


4. اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 299-310

سعید محمودی‌نیا؛ مژگان سپاه‌منصور؛ سوزان امامی‌پور؛ فریبا حسنی


5. بازخورد والدین به سواد و مهارت‌های شناختی در کودکان پیش‌دبستانی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 289-298

سیده مرجان مظلوم؛ سوسن رحیم‌زاده


6. نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 263-276

شراره عبدالله خانی؛ محمدعلی بشارت


7. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسط های حرمت خود

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 251-262

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی


8. مؤلفه‌های صبر مادر و توان بدرفتاری با کودک: نقش واسطه‌ای نارسایی نظم‌جویی هیجانی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 311-320

مرضیه صادق‌زاده؛ فاطمه بهزادی؛ فرهاد خرمایی


9. اختلال های رفتاری کودکان و تنیدگی مادران: نقش واسطه ای خستگی و راهبردهای مقابله ای

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 215-228

محمد حجتی؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ محمد عباسی؛ عباس صنوبر


11. ناکارآمدی دلایل منطقی در تغییر تصمیم های اخلاقی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 153-162

ابراهیم احمدی


12. دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 201-214

مرضیه دلیر فردوئی؛ مهرناز احمدی


13. اثربخشی آموزش جلوه های چهره ای هیجان های بنیادین بر اختلال رفتاری زودآغاز

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 163-174

ابوالقاسم فرزانه؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی


14. تقویم مجامع ملی و بین‎المللی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 246-247

پوریا حیدری


15. کارآمدی آموزش چند مولفه ای دیکته نویسی در اختلال یادگیری اختصاصی دیکته: طرح آزمایشی تک آزمودنی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 175-200

حمیدرضا حسن‌آبادی؛ راضیه طیبی؛ پروین کدیور


17. سنتزپژوهی پژوهش های آموزش زیبایی شناختی بر اساس ابعاد تحول کودک

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 135-152

نسرین عسکری؛ محمد نوریان؛ محمود عبایی کوپائی


18. دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 49-60

محمد قنبری طلب؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ محبوبه فولادچنگ؛ مسعود حسین چاری


20. ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 23-36

مریم کدخدایی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حجت الله فراهانی


21. اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان بزهکار

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 73-85

ریحانه جباری؛ حسن میرزاحسینی؛ سمانه صادق محبوب


22. افسردگی، ترس از جا‌ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 87-95

صادق فلاح؛ شهرام علیزاده؛ نیکزاد قنبری؛ فاطمه زمانی پور


25. جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 97-108

حمید بارانی؛ معراج درخشان؛ عباس اناری نژاد