موضوعات = روان‌ شناسی تحولی
تعداد مقالات: 180
1. اثربخشی برنامه آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر شاخص های تحول مثبت در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

ناهید حسین‌آباد؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی


2. نظام‌ های مغزی-رفتاری و احساس تنهایی: نقش واسطه ‌ای اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

پوریا حیدری؛ محترم نعمت ‌طاوسی


3. مهار روان شناختی والدین: پیش بینی مسئولیت پذیری شخصی و سرزندگی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 411-423

حمیدرضا جوکار؛ محبوبه فولادچنگ؛ محمدرئوف انجم شعاع


4. نقش واسطه ای هویت اخلاقی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 351-364

امیرعباس فاتحی؛ فریده یوسفی؛ علی اصغر ملکی زاده


6. اثربخشی آموزش خود دلگرمسازی بر لغزش شناختی و ترس از ارزیابی منفی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 401-410

زهرا سهرابی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور


7. رابطه تعارض والدـ نوجوان و سازگاری تحصیلی در نوجوانان: نقش واسطه ای راهبردهای حل تعارض

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 387-400

سید محمد ساداتیان؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار


8. سرمایه های تحولی درونی و بیرونی و بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای پایستگی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 426-436

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده


9. اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی بر انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 437-447

مجتبی عاشوری؛ رحیم بدری؛ شهرام واحدی؛ مینا محبی


11. اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 299-310

سعید محمودی‌نیا؛ مژگان سپاه‌منصور؛ سوزان امامی‌پور؛ فریبا حسنی


12. مؤلفه‌های صبر مادر و توان بدرفتاری با کودک: نقش واسطه‌ای نارسانظم‌جویی هیجانی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 311-320

مرضیه صادق‌زاده؛ فاطمه بهزادی؛ فرهاد خرمایی


13. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسطه ای حرمت خود

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 251-262

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی


14. بازخورد والدین به سواد و مهارت‌های شناختی در کودکان پیش‌دبستانی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 289-298

سیده مرجان مظلوم؛ سوسن رحیم‌زاده


15. نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 263-276

شراره عبدالله خانی؛ محمدعلی بشارت


17. تحول معرفت شناسی شخصی در دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 277-288

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ راضیه جلیلی


18. روابط ساختاری بین خرد و رفتار اخلاقی: نقش واسطه‌ای خودمهارگری

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 321-332

منیر آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی؛ اکبر محمدی


19. دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 201-214

مرضیه دلیر فردوئی؛ مهرناز احمدی


20. اختلال های رفتاری کودکان و تنیدگی مادران: نقش واسطه ای خستگی و راهبردهای مقابله ای

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 215-228

محمد حجتی؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ محمد عباسی؛ عباس صنوبر


22. سنتزپژوهی پژوهش های آموزش زیبایی شناختی بر اساس ابعاد تحول کودک

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 135-152

نسرین عسکری؛ محمد نوریان؛ محمود عبایی کوپائی


23. ناکارآمدی دلایل منطقی در تغییر تصمیم های اخلاقی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 153-162

ابراهیم احمدی


24. اثربخشی آموزش جلوه های چهره ای هیجان های بنیادین بر اختلال رفتاری زودآغاز

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 163-174

ابوالقاسم فرزانه؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی


25. تقویم مجامع ملی و بین‎المللی

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 246-247

پوریا حیدری