موضوعات = روان‌ شناسی تحولی
تعداد مقالات: 196
1. طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

امید شکری؛ جواد صالحی فدردی؛ جلیل فتح ‌آبادی؛ وحید نجانی؛ عباس ذبیح ‌زاده


2. پایداری اسناد هیجانی اخلاقی پس از یادآوری در کودکان: قربانی کننده شاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

حامد مصلحی؛ شعله امیری


3. خوردن هیجانی و خودشفقت ورزی در افراد فربه: نقش واسطه ای پردازش هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

اشرف باباخانلو؛ سیدعباس حقایق؛ فردین مرادی منش؛ اکرم دهقانی


4. رابطه بین حمایت اجتماعی و هسته ارزشیابی خود با ازکارافتادگی تحصیلی: نقش واسطه ‏ای رضایت زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

زهره صیادپور؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش


5. رابطه بین دلبستگی و نارسا نظم ‌جویی هیجانی با اضطراب اجتماعی:نقش واسطه ‌ای ذهنی ‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی


6. نقش واسطه ‌ای نظم جویی هیجانی در رابطه بین روان ‌سازه‌های سازش نایافته اولیه و نشانه ‌های اضطراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

شراره عبدالله خانی؛ محمدعلی بشارت؛ حجت اله فراهانی


7. اثربخشی قصه گویی والد-کودک با ایفای نقش بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

سارا سادات عربی زنجانی؛ علی زاده محمدی؛ پریسا سادات موسوی،


8. نقش واسطه ای حرمت خود در رابطه بین کنش ‌وری خانواده و اختلال خوردن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

سلمان زارعی


9. اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران دارای فرزند با نشانه های تضادورزی گستاخانه

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 87-94

فاطمه تجلّی؛ حجّت ‌الله  جاویدی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سید احمد میرجعفری


11. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399

فهیمه یزدیان


14. نظام‌های مغزی-رفتاری و احساس تنهایی: نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 3-14

پوریا حیدری؛ محترم نعمت ‌طاوسی


15. درمان، مداوا و بهبود کامل: سه اصطلاح مشابه اما متمایز

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 110-112

پوریا حیدری؛ آتنا منصوری


17. معنای زندگی در دانشجویان ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 53-69

حمیده محمدی ‌نسب؛ فریبا زرانی؛ لیلی پناغی؛ صادق فلاح‌


18. اثربخشی برنامه آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر شاخص های تحول مثبت در نوجوانان

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 15-25

ناهید حسین‌آباد؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی


19. اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی بر انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 437-447

مجتبی عاشوری؛ رحیم بدری؛ شهرام واحدی؛ مینا محبی


20. نقش واسطه ای هویت اخلاقی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 351-364

امیرعباس فاتحی؛ فریده یوسفی؛ علی اصغر ملکی زاده


21. مهار روان شناختی والدین: پیش بینی مسئولیت پذیری شخصی و سرزندگی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 411-423

حمیدرضا جوکار؛ محبوبه فولادچنگ؛ محمدرئوف انجم شعاع


23. سرمایه های تحولی درونی و بیرونی و بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای پایستگی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 426-436

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده


24. رابطه تعارض والدـ نوجوان و سازگاری تحصیلی در نوجوانان: نقش واسطه ای راهبردهای حل تعارض

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 387-400

سید محمد ساداتیان؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار