موضوعات = روان درمانگری
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی برنامۀ والدگری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 419-433

مریم محمدی؛ کارینه طهماسیان؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی


2. اثربخشی درمانگری شناختی‎ـ‎رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله‎ای کندال بر اختلال‌های اضطرابی: یک روی‎آورد فراتشخیصی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 49-37

فیروزه ضرغامی؛ لیلا حیدری نسب؛ محمدرضا شعیری؛ زهرا شهریور


3. مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 366-357

فهیمه قهوه‌چی‌الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مجتبی ساتکین


4. اثربخشی روش یکپارچگی حسی در کاهش رفتارهای کلیشه‏ای کودکان درخودمانده

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 423-417

محمد خاموشی؛ سیدرضا میرمهدی