کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: محق‌پنداری تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 101-111

مینا مهبد؛ محبوبه فولاد چنگ