کلیدواژه‌ها = خودشفقت ورزی
تعداد مقالات: 1
1. خودشفقت ورزی، بازخورد به دین و اضطراب مرگ: پیش بین های بهزیستی روان شناختی در سالمندان

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 445-460

پیام ورعی؛ خدامراد مؤمنی؛ آسیه مرادی