کلیدواژه‌ها = سبک‌‌های حل مسئله
تعداد مقالات: 1
1. شیوه‌های والدگری و پرخاشگری: نقش واسطه‌ای سبک‌‌های حل مسئله

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 173-186

پریسا محمدی؛ محبوبه فولادچنگ