کلیدواژه‌ها = راهبرد غیر انطباقی
تعداد مقالات: 1
1. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 221-223

محمد‌علی بشارت