کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: پذیرش و تعهد درمانی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخله‏ های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل‏ ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 199-207

سعید قره ‏آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب