کلیدواژه‌ها = مداخله‏ های گروهی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل اثربخشی مداخله‏ های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 141-121

حمیدرضا عریضی؛ سعیده دانشمندی؛ احمد عابدی