کلیدواژه‌ها = دشواری در نظم­دهی هیجان
تعداد مقالات: 1
1. اختلال نارسایی توجه/فزون‎کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه‎ای نظم‎دهی هیجانی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 35-27

مهران آزادی؛ صغری ابراهیمی قوام