کلیدواژه‌ها = مقاسهای بالینی
تعداد مقالات: 1
1. نسخة فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 63-73

سید محمود میر زمانی؛ رضا کرمی نیا؛ سید حسین سلیمی؛ محمد علی بشارت