کلیدواژه‌ها = صلاحیت راهبردی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 109-122

محترم نعمت طاوسی


2. تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 10-27

محترم نعمت طاوسی؛ علی اکبر سیف