کلیدواژه‌ها = اجتنابی و دوسوگرا)
تعداد مقالات: 1
1. سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 347-353

علیرضا رجایی؛ مهدی نیری؛ شیرین صداقتی