کلیدواژه‌ها = ابرازگری هیجانی
تعداد مقالات: 2
2. اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 25-41

مهدی زارع؛ عبداالله شفیع آبادی؛ حسن پاشا شریفی؛ شکوه نوابی نژاد