کلیدواژه‌ها = سرسختی
تعداد مقالات: 2
1. نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 107-120

امیرعباس فاتحی دهاقانی؛ فریده یوسفی


2. سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 352-360

سمیه ایوبی؛ سعید تیموری؛ مهدی نیری