کلیدواژه‌ها = پرسشنامه دشواریهای بین‌فردی نوجوانان
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 307-315

امید شکری؛ معصومه عبدالخالقی؛ محمد حسن افضلی؛ فریبرز گراوند؛ مریم پاییزی؛ سعید طولابی