کلیدواژه‌ها = زودانگیختگی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 111-121

حیدر علی هومن؛ شیرین کوشکی؛ مهسا امیر بگلوی داریانی