کلیدواژه‌ها = خودمهارگری
تعداد مقالات: 4
2. روابط ساختاری بین خرد و رفتار اخلاقی: نقش واسطه‌ای خودمهارگری

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 321-332

منیر آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی؛ اکبر محمدی


3. نقش واسطه‌ای خودشفقت‌ورزی و خودمهارگری در رابطه بین روان‌سازه‌های سازش‎نایافته اولیه و کیفیت زندگی

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 355-341

محمدعلی بشارت؛ سمیرا کشاورز؛ مسعور غلامعلی لواسانی


4. نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 397-404

فرهاد محمدی مصیری؛ یعقوب شفیعی فرد؛ مژده داوری؛ محمدعلی بشارت