کلیدواژه‌ها = سازش یافتگی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. پذیرش همسر و سازش‌یافتگی روان‌شناختی زنان: نقش تعدیل کننده پذیرش والدین

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 373-383

پریسا سید موسوی؛ علی مظاهری؛ سعید قنبری