کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان دبیرستانی
تعداد مقالات: 2
1. تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 61-71

مرضیه قاسم؛ مسعود حسین‌چاری