کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان ابتدایی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر ابعاد ادراک شایستگی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 39-46

اسلام بهادرمطلق؛ یوسفعلی عطاری؛ غلام بهادر مطلق


2. شیوع ناتوانیهای خاص خواندن و نوشتن در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 353-363

علی حسینائی؛ احمد آقاجانی؛ اعظم نوفرستی