کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی
تعداد مقالات: 7
1. نقش واسطه‌ای بخشش در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی:مقایسه بر حسب جنس

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 17-32

حامد کاشانکی؛ محمدعلی بشارت؛ فرشته رجبیان‌تابش


2. نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری در رابطة بین آسیب‌های کمال‌گرایی و نشانه‌های افسردگی و اضطراب

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 235-247

محمدعلی بشارت؛ هادی فرهمند؛ مسعود غلامعلی لواسانی


3. نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و نشانه های افسردگی

دوره 13، شماره 51، بهار 1396، صفحه 229-243

محمدعلی بشارت؛ محمدمهدی اسدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 15-27

محمدعلی بشارت؛ سیده اسما حسینی


5. هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال گرایی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 75-82

شبنم بیطرف؛ محمدرضا شعیری؛ منصور حکیم جوادی


6. کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 269-276

زهره محمدی؛ بهرام جوکار


7. کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 7-17

محمد علی بشارت؛ حسین نادعلی؛ عذرا زبر دست؛ مریم صالحی