کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
تعداد مقالات: 3
1. نقش واسطه‌ای تاب‌‌‌آوری در رابطة بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 87-96

زکیه سالاری سلاجقه؛ نوشیروان خضری مقدم؛ محمدحسین موسوی‌نسب


2. رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 307-315

ملیحه گیلک؛ علی زاده محمدی؛ فریبرز باقری


3. تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 61-71

مرضیه قاسم؛ مسعود حسین‌چاری