کلیدواژه‌ها = تغییرناپذیری ساختار عاملی
تعداد مقالات: 2
1. تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 237-248

مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی خدایی؛ امید شکری؛ زهره دانشورپور