کلیدواژه‌ها = سیاهه شناختارهای کمال‌گرایی چندبُعدی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون روان‌سنجی سیاهة شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 175-185

نگین معتمدیگانه؛ امید شکری