کلیدواژه‌ها = زنان شاغل
تعداد مقالات: 1
1. حمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی: وارسی یک مدل علّی در زنان شاغل

دوره 10، شماره 39، بهار 1393، صفحه 297-309

مرتضی مرادی؛ راضیه شیخ‌الاسلامی؛ مژده احمدزاده؛ اعظم چراغی