کلیدواژه‌ها = جنس
تعداد مقالات: 20
1. تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 393-408

اعظم صادقی‌وزین؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه باقریان


2. رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 189-196

روح‌اله پناهی؛ سلطانعلی کاظمی؛ آذرمیدخت رضایی


3. تحول عادت‌های شمارش با انگشتان در کودکان خردسال: نقش سواد و دست برتری

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 157-166

احمد علی پور؛ فرهاد شقاقی؛ مجتبی دلیر


4. پیوندهای والدینی و سلامت روانی: نقش جنس

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 197-206

علیرضا فاضلی مهرآبادی؛ سمیه محمدی؛ شهرزاد ایزدپناه؛ ناصر آقابابائی؛ لیلا پناغی؛ فاطمه قدیری


5. خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 86-97

زهرا فتحی رضایی؛ کریم صالح‌زاده؛ سید حجت زمانی ثانی؛ خسرو صدرحقیقی


6. هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 175-185

اعظم نوفرستی؛ فاطمه معینالغربائی


7. هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 49-56

مهران آزادی؛ مریم محمد طهرانی


8. مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران و غیرورزشکاران

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 261-268

بهرام عابدی


9. اختلال تنیدگی پس ضربه ای در بازماندگان زلزله بم

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 35-46

فرحناز نورمحمدی؛ فاطمه عطایی


10. گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 43-52

محمد تقی دلخموش


12. کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 125-135

فتاح ناظم


13. تفاوتهای جنس در مقابله با تنیدگی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 179-186

مرضیه حاجی‌زادگان


14. تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 53-67

راضیه نصیرزاده؛ مسعود حسین چاری


16. رابطه نگرش دینی و همسازی اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 8، تابستان 1385، صفحه 331-340

مجتبی تمدنی


17. مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 155-166

سیدحسین سلیمی؛ سیدمحمود میرزمانی؛ رضا کرمی‌نیا؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ ماریا کالیاس


18. تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 10-27

محترم نعمت طاوسی؛ علی اکبر سیف


19. وابستگی هیجانی و رضایت شغلی

دوره 1، شماره 3، بهار 1384، صفحه 38-49

رابعه نوربخش