کلیدواژه‌ها = پرسشنامه تشبیهی ارزش
تعداد مقالات: 2
1. ارزش‎های انسانی دانشجویان ایرانی: دور دوم (پس از یک دهه)

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 331-350

محمدتقی دلخموش


2. محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 5-28

محمد تقی دلخموش؛ مهرناز احمدی مبارکه