کلیدواژه‌ها = رضایت از زندگی
تعداد مقالات: 4
1. حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه‏‌ای خودکارآمدی و حرمت خود

دوره 11، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 103-114

علی اصغر حسین‌زاده؛ مرتضی عزیزی؛ حسین توکلی


2. کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 269-276

زهره محمدی؛ بهرام جوکار


3. پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 159-168

امیر کشاورز؛ حسینعلی مهرابی؛ محمد سلطانی زاده


4. اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 259-265

علی اصغر بیانی؛ عاشور محمد کوچکی؛ حسنیه گودرزی