کلیدواژه‌ها = راهبردهای شناختی و فراشناختی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 249-260

جواد مصرآبادی؛ ابراهیم گزیدری