کلیدواژه‌ها = نوجوانی
تعداد مقالات: 9
1. اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 305-314

سمیه مهدیزاده؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدرضا جلالی؛ علیرضا کاکاوند


2. تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 121-131

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


3. تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 131-174

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


4. تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 167-175

شهرام وزیری؛ افسانه لطفی عظیمی


5. نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 27-34

آسیه اناری؛ کارینه طهماسیان؛ محبوبه فتح‌آبادی


6. دشواریهای بین فردی در نوجوانان:‌تفاوتهای جنسی و سنی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 331-338

صادق تقی‌لو؛ امید شکری؛ سعید طولابی؛ علی تقوائی‌نیا


7. کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل‌آفرین در نوجوانی

دوره 7، شماره 27، بهار 1390، صفحه 207-217

زهره مجدآبادی فراهانی؛ ولی‌اله فرزاد؛ مهرناز شهرآرای؛ علیرضا مرادی


8. مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 155-166

سیدحسین سلیمی؛ سیدمحمود میرزمانی؛ رضا کرمی‌نیا؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ ماریا کالیاس


9. برجاماندگی اختلال واکنشی دلبستگی در نوجوانی

دوره 1، شماره 3، بهار 1384، صفحه 1-10

شهلا پاکدامن