کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 20
1. نقش واسطه‏ ای استحکام من در رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان

دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 119-107

محمدعلی بشارت؛ محمدمهدی اسدی؛ فهیمه تولائیان


2. مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 366-357

فهیمه قهوه‌چی‌الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مجتبی ساتکین


3. پیش‌بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت‌گیری هدف: نقش واسطه‌گری احساسات شرم و گناه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 83-103

زهره محمدی؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسین چاری


4. نقش ارزش‎های فرهنگی در ترجیح‌های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 421-429

هاشم جبرائیلی؛ مهدی طاهری


5. اثربخشی آموزش مهارت‎های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان

دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 71-79

مریم محمودی؛ کیانوش زهراکار؛ حسن شعبانی


6. خودپنداشت جسمانی، شاخص توده بدنی و سطح فعالیت جسمانی در دانشجویان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 86-97

زهرا فتحی رضایی؛ کریم صالح‌زاده؛ سید حجت زمانی ثانی؛ خسرو صدرحقیقی


7. خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 155-164

حسین زارع؛ مژگان آگاه هریس؛ مریم بیات


8. هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 49-56

مهران آزادی؛ مریم محمد طهرانی


9. اهمال کاری در دانشجویان

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 337-344

مجتبی تمدنی


10. اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفهای در دانشجویان

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 247-259

محمد تقی دلخموش


11. مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران و غیرورزشکاران

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 261-268

بهرام عابدی


12. سبکهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388

حسین زارع؛ محمود کمالی زارچ؛ فاطمه رضایی نسب


13. ویژگیهای روان‌سنجی مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی در یک نمونه ایرانی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 343-353

علی بخشی؛ فاطمه دائمی؛ بیتا آجیل‌چی


14. گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 43-52

محمد تقی دلخموش


16. ارتباط بین باورها و نشانه‌های اختلالهای خوردن

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 3-12

سمیه بابائی؛ محمدکریم خداپناهی؛ بهرام صالح صدقپور


17. ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 311-321

زهره صیادپور


19. ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 60-74

زهره صیادپور