کلیدواژه‌ها = تحول
تعداد مقالات: 7
1. تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 345-354

نرگس انسانی‌مهر؛ رضا پورحسین؛ مسعود غلامعلی لوسانی


2. تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 355-371

شایسته شکوفه فرد؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ پریسا سیدموسوی


3. تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 121-131

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


4. نقش کنش‌‌های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 86-75

محبوبه هاشمی جوزدانی؛ زهرا طبیبی؛ حسین کارشکی


5. تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 131-174

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


6. تحول حافظه کاذب در کودکان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 365-375

فاطمه احمدی؛ شعله امیری؛ یاسمین عابدینی