کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تعداد مقالات: 4
2. رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 307-315

ملیحه گیلک؛ علی زاده محمدی؛ فریبرز باقری


3. هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 175-185

اعظم نوفرستی؛ فاطمه معینالغربائی


4. خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 155-164

حسین زارع؛ مژگان آگاه هریس؛ مریم بیات