کلیدواژه‌ها = کودکان
تعداد مقالات: 9
2. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به والدین بر نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان

دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 127-137

لیلا شیرجنگ؛ امیرهوشنگ مهریار؛ حجت‌اله جاویدی؛ سیدابراهیم حسینی


3. تحول هیجانی کودکان درخودمانده بر اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 133-142

کبری اباذری؛ مختار ملک‌پور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی


5. اثربخشی شن‌بازی درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 147-157

خدا مراد مومنی؛ سمیه کهریزی


6. تحول حافظه کاذب در کودکان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 365-375

فاطمه احمدی؛ شعله امیری؛ یاسمین عابدینی


8. اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 115-123

پریرخ دادستان؛ آسیه اناری؛ بهرام صالح صدق‌پور


9. تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 53-67

راضیه نصیرزاده؛ مسعود حسین چاری