کلیدواژه‌ها = نگرانی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 366-357

فهیمه قهوه‌چی‌الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مجتبی ساتکین


4. نگرانی و حمایت اجتماعی در نوجوانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 27-34

آسیه اناری؛ کارینه طهماسیان؛ محبوبه فتح‌آبادی