کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 12
3. تحلیل کیفی بهزیستی روانشناختی زنان با توجه به ساختار فرهنگ ایرانی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 249-268

مریم کدخدایی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجتالله فراهانی


4. نقش واسطه‌ای خلاقیت فردی در رابطه‌ کنجکاوی با بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی

دوره 13، شماره 51، بهار 1396، صفحه 297-308

منا جمال‌آبادی؛ مرتضی مرادی؛ صدیقه شهاب‌زاده


5. پنج عامل بزرگ شخصیت و بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای حرمت خود

دوره 13، شماره 49، پاییز 1395، صفحه 79-93

مرتضی مرادی؛ محسن علیزاده؛ سحر بارانیان؛ سیمین زغیبی قناد


6. نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین ‌تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی

دوره 12، شماره 47، بهار 1395، صفحه 305-289

مرتضی مرادی؛ مهدی باقرپور؛ محمدحسن حسنوند؛ مصطفی رضاپور؛ صدیقه شهاب زاده


7. مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 102-99

زهره مجدآبادی


9. حمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی: وارسی یک مدل علّی در زنان شاغل

دوره 10، شماره 39، بهار 1393، صفحه 297-309

مرتضی مرادی؛ راضیه شیخ‌الاسلامی؛ مژده احمدزاده؛ اعظم چراغی


10. نقش رگه قدردانی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 75-85

ناصر آقابابائی؛ حجت‌اله فراهانی


11. پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بینهای بهزیستی فضیلت‌گرا

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 13-24

محسن جوشن لو؛ پرویز رستگار


12. رابطه بین موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی با سلامت روانی و جسمانی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 237-248

سعیده بزازیان؛ یدالله رجایی