کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 13
1. چشم‌انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای خود‌نظم‌جویی بلندمدت و ادراک سودمندی تکالیف تحصیلی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 121-134

محسن افشاری؛ میثم شیرزادی‌فرد؛ رضا قربان‌جهرمی


2. سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی

دوره 11، شماره 43، بهار 1394، صفحه 247-258

افسانه لطفی عظیمی؛ صغری ابراهیمی قوام


3. رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 189-196

روح‌اله پناهی؛ سلطانعلی کاظمی؛ آذرمیدخت رضایی


8. ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 367-376

بهروز آتش روز؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


9. نقش سبکهای مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 249-257

امید شکری؛ پروین کدیور؛ زهره دانشورپور


10. رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر»

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 207-219

یونس غلامی؛ محمدکریم خداپناهی؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ محمود حیدری


11. نقش رگه‌های شخصیت و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : ارائه مدلهای علّی

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 219-235

امید شکری؛ پروین کدیور؛ ولی‌الله فرزاد؛ علی‌اکبر سنگری؛ زیبا غنایی


12. رابطة بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 1-9

مهرناز شهر آرای؛ ولی‌الله فرزاد؛ علی رضا زارعی


13. جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 1-19

پریرخ دادستان؛ محسن حق بین؛ سعیده بزازیان؛ محمدرضا حسنزاده توکلی