کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
تعداد مقالات: 7
1. شیوه‌های والدگری و پرخاشگری: نقش واسطه‌ای سبک‌‌های حل مسئله

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 173-186

پریسا محمدی؛ محبوبه فولادچنگ


4. اثربخشی شن‌بازی درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 147-157

خدا مراد مومنی؛ سمیه کهریزی


5. اثربخشی معنادرمانگری و گشتالت درمانگری در درمان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری

دوره 5، شماره 19، بهار 1388، صفحه 251-259

ناصر یوسفی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی؛ عبدالعزیز ماورانی؛ امید عیسی‌نژاد؛ سعیده بطلانی


6. رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری

دوره 5، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 127-136

محسن گلپرور؛ سرور خاکسار؛ فلور خیاطان


7. اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI)

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 333-345

محسن گل پرور؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ پرویز صباحی