نویسنده = سوسن رحیم‎زاده
تعداد مقالات: 1
1. پرسشنامه احساس تنهایی ایرانی: روش اجرا و نمره‌گذاری

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 113-117

سوسن رحیم‎زاده