نویسنده = کیانا عسگری
تعداد مقالات: 5
1. تقویم مجامع ملی و بین ‎المللی

دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 218-219

کیانا عسگری


2. تقویم مجامع ملی و بین ‎المللی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 119-120

کیانا عسگری


3. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 479-480

کیانا عسگری


4. تقویم مجامع ملی و بین‎ المللی

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 348-349

کیانا عسگری


5. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 220-221

کیانا عسگری