نویسنده = کارینه طهماسیان
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والدـ‌کودک بر خودکارآمدی و رابطه مادر‌ـ‌کودک

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 391-402

مرجان کریمی ایوانکی؛ پریساسادات سیدموسوی؛ کارینه طهماسیان


2. اثربخشی برنامۀ والدگری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 419-433

مریم محمدی؛ کارینه طهماسیان؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی