نویسنده = فرح لطفی کاشانی
تعداد مقالات: 1
1. سهم امید و انتظار درمان در احساس بهبود مراجعان

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 53-61

فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ شکوه‌سادات محمدی