نویسنده = مژگان سپاه‌منصور
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

سعید محمودی‌نیا؛ مژگان سپاه‌منصور؛ سوزان امامی‌پور؛ فریبا حسنی