نویسنده = محترم نعمت‌طاوسی
تعداد مقالات: 3
1. نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 225-236

ندا فلسفی؛ محترم نعمت‌ طاوسی


2. ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 225-349

رعنا روان‌پارسا؛ محترم نعمت ‌طاوسی


3. مقیاس هسته ارزشیابی خود: شکل‎ گیری یک سازه

دوره 13، شماره 51، بهار 1396، صفحه 245-256

محترم نعمت‌ طاوسی؛ محبوبه محمدعلی‌ شریفی