نویسنده = شهرام واحدی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان‎های پیشرفت تحصیلی

دوره 13، شماره 52، تابستان 1396، صفحه 421-431

رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی؛ یوسف ادیب؛ سینا شفیعی-سورک


2. اثربخشی مداخله‏ های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانگری بر تعلل‏ ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 199-207

سعید قره ‏آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب