نویسنده = ملیحه میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی نشانه‌های درونی‌سازی و برونی‌سازی‌ در نوجوانان بر اساس ادراک محتوا و فرایند خانواده

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 203-214

ملیحه میرزایی؛ رامین هاشمی گشنیگانی؛ شهلا پاکدامن؛ الهه حجازی موغاری