نویسنده = محبوبه فولادچنگ
تعداد مقالات: 3
1. مهار روان شناختی والدین: پیش بینی مسئولیت پذیری شخصی و سرزندگی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 411-423

حمیدرضا جوکار؛ محبوبه فولادچنگ؛ محمدرئوف انجم شعاع


2. مقیاس محق ‌پنداری تحصیلی: روش اجرا و نمره ‌گذاری

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 342-344

مینا مهبد؛ محبوبه فولادچنگ