نویسنده = حسن احدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سبک‎های دلبستگی در ارجحیت ملاک‎های انتخاب همسر

دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 415-405

نرگش رازقی؛ محمدعلی مظاهری؛ حسن احدی